„Niech dobro pokona zło”. Apel episkopatu Białorusi

„Przemoc nie ustaje, wciąż przelewa się krew” – piszą do wiernych hierarchowie białoruskiego Kościoła. Ich list przytaczamy w całości.

Nasza ojczyzna, Białoruś, od czterech miesięcy znajduje się w niespotykanym wcześniej kryzysie polityczno-społecznym, który niestety wciąż się pogłębia. Przemoc nie ustaje, wciąż przelewa się krew, społeczeństwo jest podzielone. Nie zapowiada to szczęśliwej przyszłości, bo jak mówił Chrystus, “dom wewnętrznie skłócony, nie ostoi” (Mt 12,25).

Procesja w intencji pokoju na Białorusi wokół Czerwonego Kościoła w Mińsku. 14 września 2020 r. Zdjęcie: TK/belsat.eu

Ciężko uwierzyć, że coś takiego dzieje się w naszym miłującym pokój kraju, znanym ze swojej tolerancji i zgody między ludźmi różnych wyznań i narodowości.

Kościół katolicki, kierując się Ewangelią i zbudowanym na jej podstawie nauczaniu społecznym, wypowiada się przeciwko przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości i nieprawdzie oraz potępia je. Kościół wzywa do pokojowego rozwiązania powstałych problemów drogą dialogu w duchu miłości do boga i bliźniego, przy zachowaniu praw Bożych i ludzkich.

My, katoliccy biskupi Białorusi, dołączamy do apelu Ojca Świętego Franciszka do władz państwowych, który wygłosił po modlitwie Anioł Pański 13 września 2020. Papież wezwał wtedy do wysłuchania głosu obywateli i wyjścia naprzeciw ich zgodnym z prawem dążeniom, zapewniając poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich.

Białoruś: prokuratura generalna ostrzega Kościół i Cerkiew

Chcemy przy tym podkreślić, że głównym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii w celu budowania Królestwa Bożego, które nie kieruje się prawami tego świata i nie pretenduje do ziemskiej władzy. Dlatego też Kościół nie spełnia funkcji państwowych i nie może być przez nikogo wykorzystywany w celach politycznych.

W tym przełomowym momencie w historii naszej ojczyzny, jak uczył święty apostoł Paweł, powinniśmy razem nieść swoje brzemię (Gal 6,2), okazywać sobie wsparcie i solidarność w celu budowy zjednoczonej, a nie podzielonej Białorusi.

Zwracamy się do katolików i wszystkich ludzi dobrej woli z apelem, by dalej wznosić swoje modlitwy w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu, bo jak mówi Chrystus, błogosławieni są niosący pokój i ci, którzy dążą do sprawiedliwości. Niech dobro pokona zło.

Pokój i wszystko co najlepsze Tobie, nasza ojczyzno!

Katoliccy biskupi Białorusi, Mińsk, 25 listopada 2020 r.

Biskup Kasabucki nie wyklucza wszczęcia przeciw niemu sprawy karnej

pj/belsat.eu

Wiadomości