Nie chce „wywoływać spekulacji”? Białoruski rząd nie publikuje programu integracji z Rosją

– Publikacja projektu programu integracji bez kompletu „map drogowych” byłaby sprzeczna z przyjętymi zasadami negocjacji i mogłaby stać się powodem spekulacji – twierdzi białoruski minister gospodarki.