Najciekawsze dopiero się zaczyna! Odsłaniamy tajemnice Biełsatu WIDEO PL

Pod koniec roku tradycyjnie podsumowujemy wyniki naszej pracy. Rok 2018 był dla Biełsatu bardzo intensywny i udany.