Na Litwie rozpoczął się powszechny spis ludności

Po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych. Poprzednie spisy ludności na Litwie, przeprowadzane co 10 lat, odbywały się z pomocą rachmistrzów, którzy przychodzili do każdego obywatela do domu i wypełniali ankiety.

Teraz, w celu usprawnienia procesu dane zostaną pozyskane drogą elektroniczną, w tym te dotyczące narodowości. Mogą one jednak być niższe od tych rzeczywistych.

– W oficjalnych rejestrach państwowych wskazanie przynależności narodowej nie jest obowiązkowe. Dlatego ten spis ludności może wykazać, że oficjalna liczba Polaków jest mniejsza niż rzeczywista – tłumaczy Barbara Charyton z działającej na Litwie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Przez cały ubiegły rok Fundacja apelowała do Polaków będących obywatelami Litwy o sprawdzenie, czy w oficjalnych rejestrach jest wskazana ich narodowość.

Polskie dzieci na Litwie otrzymały Bon Pierwszaka

Na wniosek Fundacji od 15 stycznia na stronie internetowej litewskiego Departamentu Statystyki zostanie uruchomiona ankieta, za pomocą której można będzie uzupełnić swe dane. Ankieta będzie dotyczyła nie tylko narodowości, ale też wyznania i znajomości języków.

Barbara Charyton przypomina, że wskazanie narodowości jest ważną kwestią ponieważ w zależności od liczebności Polaków, zależy, jakie prawa będą im przysługiwały, na przykład jeśli chodzi o szkolnictwo.

Według ostatniego spisu ludności z 2011 roku na Litwie mieszka 200 317 osób narodowości polskiej. Polacy są tu najliczniejszą mniejszością narodową i stanowią 6,58 proc. mieszkańców kraju.

Wstępne wyniki powszechnego spisu ludności zostaną opublikowane pod koniec roku.

Szefowie MSZ Polski i Litwy: Będziemy wspierać białoruskie społeczeństwo obywatelskie

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości