Na Litwie kwesta na Cmentarz na Rossie. Dyplomaci odwiedzają polskie groby

Na cmentarzach Wileńszczyzny rozpoczęło się dziś trzydniowe kwestowanie na rzecz najstarszej nekropolii Wilna, Cmentarza na Rossie. Akcja jest organizowana od siedmiu lat.

Każdego roku w czasie kwesty pozyskuje się około 6 tys. euro przeznaczanych na renowację pomników.

– Ze względu na pandemię koronawirusa do kwesty tym razem dołączyło mniej miejscowości Wileńszczyzny – powiedział prezes Społecznego komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort.

W tym roku po raz pierwszy od założenia Komitetu w 1990 roku kwesta na rzecz Rossy nie odbędzie się na warszawskich Powązkach. W ubiegłym roku zebrano ponad 30 tys. złotych, co stanowiło znaczący wkład do ogólnego budżetu odnowy pomników.

Pomnik nagrobny Karoliny Medekszy (1843-1915) – uczestniczki Powstania Styczniowego – na Nowej Rossie. Odnowiony przez Społeczny Komitet Opieki nad Stara Rossą w 2019 roku

Staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w tym roku odnowiono rekordową liczbę pomników: 17 – na Rossie i dwa – na Cmentarzu Bernardyńskim, za sumę – 58 tys. 654 euro. Są to dwie najstarsze nekropolie Wilna. Rossa została założona w 1801 roku, a nieduży Cmentarz Bernardyński – w 1810 r.

Rossa składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego, gdzie znajduje się Mauzoleum Matka i Serce Syna; spoczywa tam matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka.

Cmentarz na Rossie. Źródło. poznajwilno.pl

Są też groby profesorów wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, oraz archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są również ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Jesienią ubiegłego roku w centralnej kaplicy na Rossie spoczęło 20 uczestników Powstania Styczniowego, w tym dwóch przywódców tego zrywu – Konstanty „Kastuś” Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

Cmentarze w Wilnie i okolicach przed dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym odwiedzili tradycyjnie polscy dyplomaci.

– Odwiedzamy groby polskich żołnierzy, powstańców, miejsca symboliczne, które upamiętniają wydarzenia oraz ofiarę poniesioną przez naszych przodków w walce o wolność i niepodległość – powiedział kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Polska placówka dyplomatyczna przygotowała w tym roku około 50 wiązanek, które są składane w miejscach polskiej pamięci narodowej w rejonach wileńskim, trockim, solecznickim, święciańskim, szyrwinckim, orańskim i olickim.

Cmentarz na Rossie wreszcie będzie monitorowany

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości