Na Grodzieńszczyźnie zatrzymano „producenta” przemytniczych dronów

Zmodyfikowane urządzenia służyły do przerzutu papierosów przez granicę.