Na Białorusi trwa prześladowanie studentów

Wykładowcy Akademii Teatralnej bronią usuniętych studentów. Wiadomo o co najmniej 3 takich przypadkach na tej uczelni.

Według autorów apelu, działania administracji uczelni były niezgodne z prawem ponieważ studenci byli relegowani za swoje poglądy. Żądają oni, aby ich podopieczni zostali przywróceni.

Studenci szykanowani są też na innych uczelniach. Z mińskiej politechniki usunięto 52 osoby. Władze uczelni powiedziały, że jeśli ktoś chce, może odwołać się od decyzji w sądzie.

Ponad 150 studentów i wykładowców usunięto z białoruskich uczelni

Z Akademii Medycznej usunięto 20 studentów. 216 wykładowców podpisało petycję z żądaniem zaprzestania represji. Rektor zgodził się na przywrócenie usuniętych, ale tylko w przypadku jeśli w ogóle na uczelni nie będzie żadnych protestów.

Z Białoruskiego Uniwersytetu Kultury usunięto 17 studentów. Z kolei Uniwersytet Lingwistyczny usunął 15 osób. Tutaj też nie ma rozmów z manifestującymi studentami. Jeśli zaczyna się jakiś protest wzywana jest ochrona.

Poza Mińskiem, w Politechnice Brzeskiej rektor, który chciał prowadzić rozmowy z uczącymi się stracił pracę. Usunięto 9 studentów.

Prawa ręka Łukaszenki próbuje uspokoić nastroje na uczelni

pp/belsat.eu wg Euroradio

Wiadomości