Na Białorusi rozpoczęły się przedterminowe wybory do rad lokalnych


Mimo że główny dzień wyborów to 18 lutego, Białorusini mogą odwiedzać lokale wyborcze od dziś.

Lokale wyborcze są otwarte w godzinach 10-14 i 16-19. Na Białorusi według oficjalnych danych w przedterminowych wyborach głosuje 20-30 proc. wyborców. Według niezależnych obserwatorów i obrońców praw człowieka, wcześniejsze głosowanie daje możliwość fałszerstw wyborczych, lokale wyborcze są praktycznie pozostawione bez nadzoru. Wtedy właśnie władze stosują naciski na studentów i pracowników sektora publicznego, by poszli do urn i zwiększyli frekwencję.

W tym roku w wyborach nad 18,1 tys. miejsc w radach miejskich i wiejskich kandyduje 22,2 tys. kandydatów. Kampania wyborcza była okazją dla opozycji, by przeprowadzić legalne akcje uliczne – oprócz tego kampania jest prawie niezauważalna.

Doszło jednak do przypadków prześladowania działaczy opozycji

i samych wyborców:

jb belsat.eu

Zobacz też
Komentarze