Na Białorusi 10 dziennikarzy pozostaje za kratami

Wśród nich sześcioro to osoby, których materiały publikowane są przez Biełsat.

Według Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) we wrześniu pracownicy mediów byli zatrzymywani 60 razy. Regularnie dochodzi do tego podczas obsługiwania akcji protestu, nakładane są na nich grzywny i kary aresztu mimo że mają odpowiednie dokumenty i kamizelki z napisem “Prasa”.

Zatrzymania, pobicia, areszt. Powyborcze prześladowania dziennikarzy Biełsatu

Stowarzyszenie przypomina, że w białoruskim kodeksie karnym jest zapis mówiący o tym, że za przeszkadzanie dziennikarzowi w wykonywaniu obowiązków służbowych, można nawet trafić do więzienia na 3 lata. Komitet Śledczy odmawia jednak wszczynania spraw karnych.

Redaktor naczelna Tut.by: trwa walka z mediami

Ogółem według BAŻ, w tym roku prawa dziennikarzy naruszano 344 razy.

pp/belsat.eu wg BAŻ

Wiadomości