MSW: w niedzielę podczas protestów zatrzymano w kraju 633 osoby

Spośród nich 363 czekają w aresztach na procesy sądowe. Według MSW, w niedzielę na Białorusi odbyły się 42 akcje protestu, w których wzięło udział ok. 31 tys. ludzi.

Szacunki mediów niezależnych mówią o znacznie wyższej liczbie uczestników – według najskromniejszych obliczeń tylko w Mińsku zgromadziło się w niedzielę ponad 100 tysięcy ludzi. Na platformie internetowej Gołos, w której mogą rejestrować się uczestnicy akcji, zapisało się w niedzielę ponad 170 tys. ludzi.

Manifestacje 6 września w fotografiach

W Mińsku zatrzymania miały miejsce jeszcze przed rozpoczęciem opozycyjnego Marszu Jedności, a także już po tym, gdy akcja się zakończyła i ludzie w małych grupach rozchodzili się po stolicy.

Protesty odbywały się także w innych miastach. Do brutalnych zatrzymań doszło podczas protestu w Grodnie – wynika z relacji mediów niezależnych, powołujących się na świadków. Milicja miała tam użyć wobec demonstrantów gazu łzawiącego.

Szef MSW: białoruska milicja jest najbardziej humanitarna na świecie

Zatrzymywano również ludzi w Baranowiczach, Mohylewie, Brześciu i Witebsku.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości