Moskiewska Cerkiew zatroskana o Białoruś

Świątobliwy Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wyraża „duszpasterską troskę w związku z konfliktem społecznym na Białorusi, który pociągnął za sobą ofiary i cierpienia ludzi”.

Obrady Synodu, 25 sierpnia 2020 r., Monaster Daniłowski, Moskwa. Fot.: patriarchia.ru

Najwyższy organ rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zatwierdził orędzie „o zakończenie narodowego sporu”, które przygotował podlegający mu Egzarchat Białorusi. Duchowni apelują o przywrócenie ładu publicznego, zbadanie wszystkich przypadków przemocy „tak wobec obywateli, jak i wobec funkcjonariuszy sił porządkowych” oraz o ukaranie winnych. Zwracają również uwagę na „szczególne znaczenie zachowania i umacniania duchowej jedności narodów historycznej Rusi w sytuacji zaostrzonego konfliktu społeczno–politycznego”. Dokument opublikowano 25 sierpnia na oficjalnej stronie patriarchatu moskiewskiego.

Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi „zesłany” do Rosji. Wcześniej ujął się za białoruskimi demonstrantami

Decyzją obradującego w Moskwie Synodu, na czele Egzarchatu Białorusi po raz pierwszy stanął Białorusin. Jest nim dotychczasowy biskup borysowski i marinohorski Beniamin (Wital Tupieka), który zastąpił metropolitę Pawła (Gieorgija Ponomariowa), sprawującego tę godność od 2013 r.

md / belsat.eu

Wiadomości