Młodzieżówka Łukaszenki protestowała przed Ambasadą RP w Mińsku WIDEO

Protest przeciwko „ingerowaniu Polski w wewnętrzne sprawy Białorusi” w Mińsku nieprzypadkowo został zorganizowany 17 września.

Przed polską ambasadą w Mińsku zgromadziło się kilkanaście osób, członków Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży – BRSM. Przynieśli oni oficjalne państwowe czerwono-zielone flagi, mapę Białorusi i transparenty „Kochanej nie oddamy”, „Zapomnieliście, kto was oswobodził w 1944 r.?”.

Jak informowała białoruska telewizja państwowa, akcja miała również na celu „wsparcie pokoju i bezpieczeństwa” oraz sprzeciwienie się tendencjom do rozbijania kraju na wschód i na zachód, jak to było przed II wojną światową.

Cytowani przez kanał TV Biełaruś 1 uczestnicy podkreślali, że przedstawiciele białoruskiej młodzieży przybyli pod ambasadę, żeby zademonstrować, że znają historię oraz, że kraj jest niepodzielny i nie trafi w polskie ręce. Kilku uczestników przyszło w mundurach Armii Czerwonej i Pogranicznych Wojsk NKWD.

– Niektórzy z uczestników przyszli w mundurach BSRR, by upamiętnić początek wyzwoleńczego pochodu Armii Czerwonej 17 września 1939 r. – podkreśliła prowadząca program informacyjny, używając sformułowania, jakim atak ZSRR na Polskę określano w sowieckiej propagandzie.

Jak podkreśla białoruski historyk Ihar Mielnikau, nigdy w historii Związku Sowieckiego nie istniało oddzielne wojsko Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i na terenie Białorusi stacjonowały wyłącznie odziały Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej.

Jego zdaniem protestujący dziś członkowie BRSM to ludzie urodzeni już w czasach Łukaszenki i jeżeli nie trafili na probiałoruskiego wykładowcę, to cała ich wiedza pochodzi z podręcznika historii jak z czasów ZSRR. Przez to mogą być narażeni na historyczną manipulację.

2 września manifestacja związku weteranów i zwolenników obecnej władz odbyła się przed Konsulatem RP w Grodnie.

Prołukaszenkowscy weterani pikietowali pod polskim konsulatem w Grodnie

jb/ belsat.eu

Wiadomości