Ministerstwo Obrony Białorusi: nowa doktryna wojskowa to odpowiedź na „kolorowe rewolucje”


Po czternastu latach od przyjęcia poprzedniej sytuacja w świecie znacznie się zmieniła – uważają autorzy dokumentu. Autorzy dokumentu spróbowali odpowiedzieć na nowe wyzwania.

Odnowienie doktryny wojskowej Białorusi to reakcja państwa na sytuację w świecie i kolorowe rewolucje – oświadczył minister obrony Andrej Raukou, prezentując w pierwszym czytaniu w parlamencie projekt ustawy „O zatwierdzeniu doktryny wojskowej Republiki Białoruś”.

Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego zaczęła rozpatrywać ten odnowiony po 14 latach dokument pierwszego dnia swojej wiosennej sesji.

Nowa doktryna zachowała charakter obronny, a zastosowanie siły wojskowej jest rozpatrywane wyłącznie jako środek ostateczny. M.in. zabroniono używania białoruskich sił zbrojnych w operacjach zagranicznych. Już wcześniej poinformowano, że w doktrynie określono kierunki rozwoju sektora obronnego białoruskiej gospodarki, w tym jej modernizację i stworzenie krajowych wzorów sprzętu i uzbrojenia.

Na dziś zaplanowano też wystąpienie przewodniczącego KGB Waleryja Wakulczyka z propozycjami zmian i uzupełnień do szeregu ustaw.

JW, belsat.eu, wg sputnik.by

Zobacz też
Komentarze