Mimo zamkniętej granicy Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Białoruś

Sztafeta z ogniem z Groty Narodzenia Pańskiego trafiła na Białoruś dzięki harcerzom i Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie.

Dziś przed godziną 16 czasu polskiego (18 czasu białoruskiego) Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Grodna. W tym roku wyjątkowo przez granicę nie przewieźli go grodzieńscy harcerze, tylko polscy dyplomaci.

Grodzieńscy harcerze obierają BŚP w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. Zdjęcie przekazane przez Chorągiew Białostocką ZHP

– Ze względów epidemicznych białoruska granica jest zamknięta, a gdyby druhowie z Białorusi przejechali dosłownie za szlaban odebrać BŚP, trafiliby w domu na kwarantannę – tłumaczy Biełsatowi harcmistrz Krzysztof Jakubowski, komendant Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego.

W związku z tym harcerze z Podlasia i Grodzieńszczyzny poprosili o pomoc osoby, które granicę mogą pokonywać swobodnie. Chętni do przewiezienia świątecznego światła byli kierowcy ciężarówek, ale ostatecznie zostało ono przekazane kanałami konsularnymi.

Grodzieńscy harcerze obierają BŚP od konsula generalnego RP Jarosława Książka. Zdjęcie przekazane przez Chorągiew Białostocką ZHP

Z rąk konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka światło odebrali polscy harcerze z Grodzieńszyczny. Potem uroczyście wnieśli je do katolickiej katedry, skąd już białoruscy skauci rozniosą je po katolickich, prawosławnych i protestanckich świątyniach w całym kraju, by dalej trafiło do Rosji.

Betlejemskie Światło Pokoju odpalane jest przed Bożym Narodzeniem w Grocie Narodzenia Pańskiego. Ten symbol pokoju roznosi po świecie sztafeta skautów. Do Polski trafia ze Słowacji – uroczyste przekazanie tradycyjnie ma miejsce na Łysej Polanie w Tatrach. W tym roku, ze względów epidemicznych ceremonia miała skromny charakter.

Świąteczny lampion na Podlasie przywieźli instruktorzy Chorągwi Białostockiej ZHP. Dalej przekazali je nie tylko na Białoruś, ale też na Litwę.

– Druhowie z Sejn zanieśli BŚP na pas graniczny, skąd odebrała je delegacja przewodniczek i skautów z organizacji Lietuvos Skautija – powiedział nam hm. Krzysztof Jakubowski. – W związku z tym, że Litwa wcześniej od nas wprowadziła zakaz przemieszczania się, pierwszy raz nie przekazywaliśmy światła polskim harcerzom z Wileńszczyzny. W tym roku odebrali je skauci, którzy mieli najbliżej do granicy. Potem, z powiatu do powiatu, przenieśli je na Łotwę.

https://belsat.eu/pl/news/od-20-grudnia-zakaz-wyjazdu-z-kraju-przez-granice-ladowa/

pj/belsat.eu

Wiadomości