Międzyresortowa komisja ma się zająć doniesieniami o stosowaniu przemocy

Prokuratura Generalna poinformowała, że przeprowadzane są śledztwa przygotowawcze na podstawie oświadczeń Białorusinów o zastosowaniu siły w czasie “niesankcjonowanych masowych akcji”. Obrońcy praw człowieka alarmują, że dotąd nikt nie został ukarany.

Prokuratura Generalna twierdzi, że celem działań komisji międzyresortowej jest “obiektywne, pełne i wszechstronne” zorientowanie się, czy funkcjonariusze organów ścigania dopuścili się przestępstw w czasie zatrzymań oraz przebywania w aresztach.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele: Prokuratury Generalnej, Komitetu Śledczego, MSW, oraz Komitetu Ekspertyz Sądowych, a także deputowani Izby Reprezentantów.

Kilkanaście osób zatrzymanych po mityngu w Mińsku

Obrońcy praw człowieka poinformowali wczoraj, że mają świadectwa ponad 450 osób, które doświadczyły przemocy ze strony organów ścigania. Dotąd jednak nie wszczęto żadnej sprawy karnej, nikt nie został zwolniony z pracy, czy ukarany w inny sposób.

6 tysięcy zatrzymanych, w tym 450 pobitych. Obrońcy praw człowieka proszą ONZ o pomoc

pp/belsat.eu wg tut.by

 

Wiadomości