Łukaszenka zapowiedział rychłą zmianę konstytucji

Prezydent oznajmił, że zmiana ustawy zasadniczej jest niezbędna w związku z przemianami czekającymi Białoruś. Nie wspomniał jednak o integracji z Rosją.