Łukaszenka tworzy instytut, który ma badać wyzwania w sferze informacyjnej


Narada na temat bezpieczeństwa informacyjnego. Mińsk 31.01.2019 r. Zdj. president.gov.by

Powołana na mocy prezydenckiego dekretu placówka ma nosić nazwę Białoruski Instytut Badań Strategicznych.

Biuro prasowe białoruskiego prezydenta informuje, że Instytut powstaje „w celu informacyjno-analitycznego zabezpieczenia działalności organów państwowych na strategicznych kierunkach polityki zagranicznej i wewnętrznej”.

Ośrodek ma badać tendencje rozwoju procesów międzynarodowych, społeczno-politycznych i socjalno-gospodarczych oraz ryzyka i wyzwania w sferze informacji.

– Białoruski Instytut Badań Strategicznych zajmie się opracowaniem rekomendacji skierowanych na udoskonalenie polityki państwa w różnych sferach, weźmie udział w uzgadnianiu opracowywanych przez organy państwowe dokumentów o charakterze planowania strategicznego (doktryny, strategie, koncepcje) – podkreśla biuro prasowe prezydenta.

Dyrektorem placówki został Aleh Makarau, który wcześniej był kierownikiem wydziału informacyjno-analitycznego w sekretariacie Rady Bezpieczeństwa Białorusi.

O konieczności powołania struktury analitycznej, która zajęłaby się sferą informacji Alaksandr Łukaszenka mówił podczas narady, którą przeprowadził 31 stycznia.

Łukaszenka kazał skontrolować efektywność państwowych mediów

II, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze