Łukaszenka swoim dekretem będzie karać za doping


Zdj. hronika.by

Podpisany przez szefa państwa dokument wprowadza surowe konsekwencje za użycie niedozwolonych środków.

Prezydencki dekret nr 201 nosi nazwę „O przeciwdziałaniu dopingowi w sporcie”. Zgodnie z jego treścią za systematyczne łamanie przepisów antydopingowych federacje, związki lub stowarzyszenia mogą być pozbawione prawa do pomocy ze strony państwa, pomocy zagranicznej i ulg podatkowych. Mogą zostać też nawet na dwa lata zostać skreślone z rejestru federacji.

Podobne praktyki na szczeblu reprezentacji mają być karane redukcją ich liczebności i zmniejszeniem finansowania.

Za używanie zakazanych substancji i metod farmakologicznych oraz za nakłanianie do łamania przepisów antydopingowych zostanie wprowadzona odpowiedzialność karna. Szczegółami ma zająć się rząd.

Czytajcie również:

cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze