Łukaszenka podpisał ustawę dotyczącą wzajemnego uznania wiz z Rosją

Alaksandr Łukaszenka podpisał ustawę w sprawie ratyfikacji umowy Białorusi z Rosją o wzajemnym uznaniu wiz – podał oficjalny białoruski portal prawny.

Zgodnie z porozumieniem cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy otrzymają prawo wjazdu i przebywania na terytorium Białorusi i Rosji na podstawie wizy wydanej przez jedno z tych państw oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. W białoruskim systemie wizowym będą zatem wydawane wizy uprawniające do wjazdu do Rosji. Oczekuje się, że porozumienie wejdzie w życie 30 dni po jego ratyfikacji przez oba państwa.

– Ze swojej strony zakończyliśmy wszystkie procedury, pozostało czekać na analogiczny krok i odpowiednie powiadomienie z drugiej strony – cytuje portal Tut.by słowa rzecznika MSZ w Mińsku Anatola Hłaza.

Z białoruską wizą do Rosji? Mińsk ratyfikował porozumienie

Prace nad umową o wzajemnym uznaniu wiz trwały ponad dwa lata. Porozumienie podpisali w czerwcu bieżącego roku ministrowie spraw zagranicznych obu krajów: Uładzimir Makiej i Siergiej Ławrow.

Makiej mówił wtedy, że porozumienie „likwiduje problemy dotyczące przekraczania granicy lądowej pomiędzy Białorusią i Rosją przez obywateli krajów trzecich”. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył z kolei, że porozumienie ma na celu tworzenie wspólnej przestrzeni integracyjnej Białorusi i Rosji.

Od 2016 roku Rosja jednostronnie zamknęła dla obywateli państw trzecich granicę lądową z Białorusią, z którą tworzy państwo związkowe na mocy umowy z 1999 roku. Władze Rosji argumentowały, że przejścia na tej granicy nie mają statusu międzynarodowego. Wprowadziło to szereg utrudnień dla tranzytu osób i towarów przez terytorium Białorusi.

Umowa nie będzie miała wpływu na obowiązywanie dekretu, przewidującego bezwizowy wjazd cudzoziemców przez lotnisko w Mińsku na okres do 30 dni oraz dekretów umożliwiających 15-dniową wizytę w turystycznych rejonach obwodów brzeskiego i grodzieńskiego. Cudzoziemcy ci nie będą mieli jednak prawa wjazdu do Rosji, o ile nie będą posiadać wizy tego kraju lub Białorusi.

https://belsat.eu/pl/news/od-20-grudnia-zakaz-wyjazdu-z-kraju-przez-granice-ladowa/

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości