Łukaszenka mianował nowego naczelnika stołecznej milicji

Pułkownik Michaił Hryb. Zdjęcie: komend obwodowa milicji w Witebsku

Pо tym, jak dotychczasowy szef mińskiej milicji Iwan Kubrakou został wczoraj ministrem spraw wewnętrznych, na stanowisku zastąpi go Michaił Hryb.

Michaił Hryb ma 40 lat, urodził się, wychował i prawie całe życie zawodowe służył właśnie w Mińsku. Powierzano mu tam stanowiska m.in. naczelnika komendy dzielnicowej i szefa stołecznej prewencji. M.in. w 2009 roku jako zastępca komendanta milicji w Borowlanach zajmował się sprawą rozkopania grobu ofiar NKWD w Kuropatach. Był też odpowiedzialny za zabezpieczenie Igrzysk Europejskich w Mińsku w 2019 roku.

W marcu został przeniesiony do Witebska, gdzie zastąpił generała majora Iwana Kubrakawa na stanowisku komendanta obwodowego milicji.

Łukaszenka wymienia szefa MSW – Osetyńca na Białorusina

Teraz decyzją Alaksandra Łukaszenki ten ruch został wykonany ponownie. Kubrakau został awansowany na ministra spraw wewnętrznych i zastąpił na stanowisku generała Juryja Karajewa, który został pełnomocnikiem głowy państwa na obwód grodzieński. Z kolei Hryb wrócił do Mińska, by zostać komendantem stołecznej milicji. Jednocześnie Łukaszenka awansował go do stopnia generała-majora.

Mianując Kubrakawa naczelnikiem milicji w Mińsku, Łukaszenka wyraził przekonanie, że zaprowadzi on porządek w stolicy – czyli zakończy codzienne protesty i cotygodniowe wielotysięczne niedzielne marsze. Dokonane przez Łukaszenkę zmiany kadrowe skomentowała liderka opozycji Swiatłana Cichanouskaja. Według niej świadczą one o niestabilności systemu i niechęci lub niemożliwości najwyższych urzędników do wykonywania poleceń rządzącego państwem.

Cichanouskaja: zamknięcie granic to znak osłabienia białoruskich władz

aa,pj/belsat.eu

Wiadomości