Litwa: Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Rok 2021 będzie na Litwie obchodzony jako Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – postanowił dziś litewski parlament. W przyszłym roku przypada 230. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

Zgłoszona uchwała została przyjęta przez aklamację. Podkreślono w niej, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej konstytucją spisaną.

Litewscy posłowie w przyjętym dokumencie podkreślają, że założenie konstytucyjne (z 1791 roku) zakończyło uchwalenie 20 października Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, które „było zasadniczą poprawką”, wprowadziło ważny dla strony litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

– W historii Litwy niezwykle ważne są oba dokumenty, przyjęte 3 maja i 20 października – podkreśla w komunikacie Sejmu Litwy poseł partii konserwatywnej Emanuelis Zigeris.

Wskazuje on, że „3 maja 1791 roku została uchwalona główna ustawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a przyjęty dokument 20 października 1791 roku, Wzajemne Zaręczenie Obojga Narodów, umocnił stosunki federalne Litwy i Polski”.

– Dlatego ważne, byśmy obchodzili obie rocznice – podkreśla Zingeris.

W przyjętej przez litewski parlament uchwale wskazuje się też, że „duchem Konstytucji 3 Maja w XIX wieku kierowali się przywódcy i uczestnicy zrywów narodowowyzwoleńczych, którzy dążyli do przywrócenia państwowości Litwy i Polski”.

Do 1 lipca tego roku Sejm ma opracować i zatwierdzić program obchodów Roku Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz zaplanować środki na realizację tego programu w budżecie kraju na 2021 rok.

Litwa solidarna z Polską w rocznicę Katynia i Smoleńska

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości