Litwa pomoże Białorusinom

Rząd przystąpił do opracowania planu pomocy dla tych, którzy ucierpieli w wyniku działań reżimu Alaksandra Łukaszenki. Wilno ma, między innymi, zamiar ufundować stypendia dla studentów z Białorusi, a także zaprosić przedsiębiorstwa z branży IT oraz uprościć wydawanie wiz.

Ministerstwo Zdrowia miałoby przeznaczyć na pomoc Białorusinom, którzy ucierpieli w wyniku działań organów ścigania sto tysięcy euro, z kolei Ministerstwo Edukacji przygotuje sto stypendiów dla studentów z Białorusi. 200 tysięcy euro trafi do działającego w Wilnie Białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji ma uprościć zasady rejestracji firm z branży IT. Dotąd 21 tego rodzaju spółek z Białorusi zainteresowało się przeprowadzką na Litwę. MSW z kolei pracuje nad uproszczeniem procedur wizowych oraz zasad podejmowania pracy.

W ciągu tygodnia każdy z ministrów ma przedstawić plan finansowania tych inicjatyw i zaprezentować go MSZ.

Szef EPL: UE stać na pomoc dla białoruskich demokratów

pp/belsat.eu wg Delfi

Wiadomości