Liczba więźniów politycznych na Białorusi wzrosła do 102

21 października kolejnych 9 nazwisk znalazło się na liście białoruskich więźniów politycznych. Tym samym ogólna liczba osób uwiezionych z powodu swoich przekonań wzrosła do 102.

Białoruscy obrońcy praw człowieka uznają prześladowania 102 więźniów politycznych za motywowane politycznie, „w związku z faktem korzystania przez nich z prawa do uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach oraz wyrażania swoich opinii na temat ogłoszonych wyników wyborów”.

Białoruskie organizacje zajmujące się prawami człowieka wydały wspólne oświadczenie, dotyczące zarzutów uczestnictwa w masowych zamieszkach (art. 293 kodeksu karnego) wobec dziewięciu mężczyzn: Siarhieja Bryla, Andreja Papowa, Pawła Bialki, Dzmitra Łastowskiego, Siarhieja Leżanki, Dzmitra Iwaszkowa, Jarasława Zbarauskiego, Pawła Niadbajły oraz wobec Dzianisa Bołtucia, którego oskarżono o udział w zbiorowych naruszeniach porządku publicznego (art. 342 kodeksu karnego).

Więźniarka. Fot.: TK / bot-tak.tv / belsat.eu

Dokument sygnowali przedstawiciele szeregu organizacji broniących praw człowieka: Centrum „Wiasna”, Inicjatywy Prawnej, Wolności Religii i Przekonań (FoRB), Human Constanta, Białoruskiego Centrum Dokumentacyjnego, Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, Białoruskiego Domu Praw Człowieka im. Borysa Zwozskiego, Biuro Praw Osób z Niepełnosprawnością oraz Centrum Transformacji Prawnej „Lawtrend”.

md / belsat.eu

Wiadomości