Łatuszka o słowach Karpiankowa: „Wystąpimy o uznanie reżimu Łukaszenki za terrorystyczny”

Paweł Łatuszka. Zdj. belsat.eu

Członek prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej skomentował nagranie, które opublikowała dziś inicjatywa BYPOL.

– Po wypowiedziach Karpiankowa nikt nie ma żadnych wątpliwości: wszystkich zbrodni na Białorusi dokonuje się na rozkaz Łukaszenki i za jego wiedzą. On wprost wymienia główne zadanie milicji – to nie obrona narodu, ale obrona „nielegalnego” [prezydenta] i jego rodziny – powiedział przebywający w Polsce opozycjonista.

Paweł Łatuszka skomentował w ten sposób ujawnione dziś nagranie ze słowami mężczyzny, którego głos przypomina wiceministra spraw wewnętrznych Mikałaja Karpiankowa, byłego szefa HUBAZiK, czyli Głównego Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją MSW.

Łukaszenka kazał założyć obóz koncentracyjny? Wyciekło domniemane nagranie wiceszefa białoruskiego MSW

Wiarygodność nagrania nie jest potwierdzona. Funkcjonariusze tej struktury oraz osobiście jej dowódca „wsławili się” wyjątkową brutalnością podczas tłumienia pokojowych protestów.

Jak podkreśla Łatuszka, na nagraniu Karpiankou przyzwala przedstawicielom organów ścigania okaleczać i zabijać demonstrantów, gwarantując im, że będą „kryci” przez samego Alaksandra Łukaszenkę. Przyznaje też, że to funkcjonariusze struktur siłowych zastrzelili demonstranta Alaksandra Tarajkouskiego. Uczestników protestów nazywa „zbędnymi” ludźmi i z pełną powagą zapowiada, że zostanie dla nich wybudowany specjalny obóz, w którym zostaną odizolowani i ogrodzeni drutem kolczastym.

– Przekażemy to nagranie Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Radzie Unii Europejskiej, OBWE i Radzie Europy. Osobno – władzom Rosji i USA. Będziemy występować o uznanie reżimu Łukaszenki za terrorystyczny – zapowiedział obecny opozycjonista i były dyplomata.

Białoruś: szef HUBAZiK zapowiada „humanitarne” używanie broni

ik, cez/belsat.eu

Wiadomości