Kuria Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej: Przekażcie Czerwony Kościół wiernym!

Czerwony Kościół w Mińsku. Zdj. visitminsk.by

Kuria Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej zareagowała na sytuację wokół zadłużenia parafii św. Szymona i Heleny w Mińsku za podatki. Naliczono je za użytkowanie kościoła przez wiernych. Parafianie obawiają się, że świątynia może zostać im odebrana przez państwo białoruskie.

W swoim oświadczeniu Kuria Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej przypomina, że kościół pw. św. Szymona i Heleny, znany jako „Czerwony Kościół”, został wzniesiony w stolicy Białorusi w 1910 roku. W roku 1932 świątynia została zamknięta przez władze bolszewickie. Rozmieszczono w niej najpierw Państwowy Teatr Polski BSRR, a potem budynek został zaadaptowany na wytwórnię filmową (później – siedzibę Związku Filmowców BSRR i Muzeum Białoruskiego Kina).

W roku 1990, na fali pierestrojki i głasnosti, świątynia została zwrócona katolickiej wspólnocie Mińska. Jednak tylko na prawach użytkowania, ale bez przekazania parafii prawa własności, co zdaniem autorów oświadczenia było decyzją niesprawiedliwą i krzywdzącą, gdyż Czerwony Kościół został wybudowany przez mińskich katolików i powinien należeć do nich.

https://belsat.eu/pl/news/proboszcz-z-minskiego-kosciola-zastawil-mieszkanie-zeby-zamowic-dzwony-do-swiatyni/?btid=d5b539c6770e46a30bce2cff66194ba8

Kuria Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej zwraca uwagę na to, że po przekazaniu świątyni w użytkowanie parafii katolickiej, w zabytkowym kościele ruszyły gruntowne prace remontowe i renowacyjne prowadzone za środki parafian. Udało się odnowić zarówno gmach samego kościoła przywracając mu pierwotny wystrój wnętrz, jak i działającego przy świątyni Domu Parafialnego.

Wnętrze Czerwonego Kościoła w Mińsku. Zdj. visitminsk.by

Wykaz dokonanych przez parafian inwestycji, zawarty w Oświadczeniu Kurii robi wrażenie, a jego autorzy podkreślają, że dzięki nim Czerwony Kościół odgrywa obecnie „wielką rolę nie tylko w religijnym, lecz także kulturalnym życiu stolicy Białorusi”. Oprócz nabożeństw w Czerwonym Kościele odbywa się szereg rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. bardzo popularne koncerty muzyki sakralnej.

https://belsat.eu/pl/news/skwer-w-centrum-minska-otrzyma-nazwe-na-czesc-edwarda-woynillowicza/?btid=d5b539c6770e46a30bce2cff66194ba8

W roku 2013, na mocy rozporządzenia Prezydenta Republiki Białorusi i wbrew oczekiwaniom parafian, prawo własności do zespołu architektonicznego Czerwonego Kościoła zostało przekazane władzom Mińska, a parafia św. Szymona i Heleny otrzymała jedynie prawo do nieodpłatnego użytkowania świątyni. Tymczasem władze Mińska przekazały zarządzanie zabytkiem przedsiębiorstwu komunalnemu „Minskaja Spadczyna”.

Wierni apelują o przekazanie im Czerwonego Kościoła w Mińsku

Po przeprowadzonej w latach 2018-2019 po rekonstrukcji Czerwonego Kościoła, w I kwartale 2020 roku parafia św. Szymona i Heleny otrzymała od firmy zarządzającej obiektem dokumenty, z których wynikało, że oprócz opłat komunalnych parafia jest winna każdego miesiąca wpłacać na konto właściciela kwotę wysokości prawie 13 tys. rubli białoruskich (równowartość ponad 5 tys. USD), jako rekompensatę za podatek gruntowy, amortyzację użytkowanego obiektu oraz podatek od nieruchomości.

Obecnie zadłużenie parafii wobec przedsiębiorstwa „Minskaja Spadczyna” wynosi ponad 160 tys. rubli (blisko 70 tys. USD). Przy tym wszystkie rachunki komunalne parafii są opłacone.

– Wobec tego wygląda na to, że wspólnota religijna straciła prawo do ulg podatkowych, które gwarantuje jej ustawodawstwo Republiki Białorusi – czytamy w Oświadczeniu Kurii Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.

Zdaniem autorów Oświadczenia stało się tak po tym, jak prawo do zarządzania zespołem architektonicznym Czerwony Kościół zostało przekazane przedsiębiorstwu Minskaja Spadczyna.

Zaistniała sytuacja, w której Czerwony Kościół, nie będąc własnością parafii, nie jest postrzegany przez fiskusa jako siedziba wspólnoty religijne, a jego nominalny właściciel nie może korzystać z ulg podatkowych, więc obciąża obowiązkiem płacenia podatku wspólnotę religijną, która świątynię wykorzystuje.

https://belsat.eu/pl/news/w-polskim-archiwum-odnaleziono-nowe-zdjecia-dzieci-na-ktorych-czesc-nazwano-kosciol-w-minsku/?btid=d5b539c6770e46a30bce2cff66194ba8

Parafia św. Szymona i Heleny niejednokrotnie zwracała się do władz z prośbą o przywrócenie sprawiedliwości dziejowej i przekazanie prawa własności do Czerwonego Kościoła wspólnocie parafialnej. Wszystkie apele pozostały jednak przez władze zignorowane. Ostatni raz parafia zwracała się w tej sprawie do władz Mińska w maju 2020 roku.

Odpowiedzią na apel stało się pismo władz, mówiące o tym, że nie widzą one potrzeby przekazywania gmachów kościoła i Domu Parafialnego na własność wspólnocie religijnej.

W opinii Kurii Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej sprzeciw władz w zakresie przekazania prawa własności do Czerwonego Kościoła wspólnocie parafialnej stwarza sytuację w której państwo białoruskie współinwestując przez lata w renowację Czerwonego Kościoła, jako zabytku architektury i historii, obecnie chce zwrócić swoje inwestycje kosztem parafian.

– Apelujemy do władz państwowych o zmianę decyzji i przekazanie Czerwonego Kościoła na własność wspólnocie parafialnej , która dzięki temu będzie mogła korzystać z ulg podatkowych zgodnie z ustawodawstwem – czytamy w oświadczeniu Kurii.

„Powinny być uczciwe, wolne i sprawiedliwe”. Abp Kondrusiewicz o wyborach na Białorusi

cez/belsat.eu wg znadniemna.pl, catholic.by

Wiadomości