Kolegium Europejskie w Natolinie zaprasza studentów z Białorusi

Czym jest Kolegium Europejskie w Natolinie?

Kolegium Europejskie jest najstarszą i najbardziej prestiżową uczelnią w Europie, oferującą studia europejskie. Podczas rocznej nauki na kierunku Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies w Kolegium Europejskim w Natolinie studenci zyskują szerokie spojrzenie na problematykę europejską oraz kompetencje przygotowujące do międzynarodowej kariery w wielu różnych sektorach. Kolegium szczyci się międzynarodową kadrą liczącą około stu profesorów i ekspertów z Europy oraz spoza niej. Ponadto, przez cały rok akademicki, oferuje swoim studentom możliwość spotkań i dyskusji ze światowymi liderami oraz przedstawicielami środowisk opiniotwórczych.

Atutem uczelni jest przekazywanie dogłębnej wiedzy z jednoczesną nauką języków obcych oraz programem rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, co pozwala absolwentom bez obaw wkraczać na konkurencyjny rynek pracy. Do tej pory Kolegium ukończyło blisko piętnaście tysięcy studentów z około pięćdziesięciu krajów. Wielu z nich zajmuje obecnie wysokie stanowiska w sektorze publicznym i prywatnym.

Kolejnym atutem uczelni jest możliwość zakwaterowania na terenie kampusu, dzięki czemu studenci z różnych państw mogą zapoznać się z różnorodnością kulturową Europy, przełamywać bariery językowe i kulturowe, a także obalać stereotypy.

Absolwenci o studiach w Kolegium.

Jak twierdzi Sona Ghazaryan, członkini armeńskiego parlamentu, która studiowała w Kolegium w latach 2014 – 2015, było to dla niej wyjątkowe doświadczenie:

– Kolegium Europejskie jest miejscem, gdzie odbywają się fascynujące dyskusje i rodzą innowacyjne pomysły. Możliwość rozmowy na temat polityki europejskiej ze studentami reprezentującymi trzydzieści różnych narodowości jest ekscytująca.

Alaksandra Muzykantawa z Białorusi, studentka w latach 2019 – 2020 uważa natomiast, że nauka w natolińskiej uczelni pozwoliła jej poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

– To, że mogłam wybrać Białoruś jako temat swojej pracy magisterskiej, było dla mnie doskonałą okazją do dogłębnego przestudiowania unijnej polityki stawiania warunków oraz stosowania sankcji, odkąd Unia utrzymuje relacje z moim krajem. Z mojego punktu widzenia studia w Kolegium były wspaniałą szansą poznania samej siebie oraz podwyższania moich umiejętności w budowaniu relacji z innym ludźmi pochodzącymi z tak różnych krajów i środowisk.

Zaproszenie dla studentów z Białorusi.

W sytuacji, w której znalazła się dziś Białoruś, Kolegium Europejskie w Natolinie jest szczególnie otwarte na studentów z tego państwa. Kwalifikują się oni do uzyskania stypendiów z Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, finansowanych ze środków europejskich i przyznawanych najlepszym kandydatom z państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa. W Kolegium Europejskimi w Natolinie stypendia te w pełni pokrywają koszty studiów, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem (trzy posiłki dziennie przez siedem dni w tygodniu), egzaminami, wyjazdami studyjnymi, kursami językowymi, prywatną opieką medyczną oraz ubezpieczeniem na terenie kampusu.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 trwa do 13 stycznia 2021 roku. Więcej informacji można uzyskać na stronach:

www.coleurope.eu/eis

www.coleuropenatolin.eu

oraz pod adresem:

contactnatolin@coleurope.eu

*artykuł sponsorowany

Wiadomości