Kazachstan: wybory parlamentarne bez opozycji

W Kazachstanie odbywają się dziś wybory do niższej izby parlamentu, które wygra najprawdopodobniej mająca wyraźną przewagę w sondażach rządząca partia „Nur Otan”. Do godz. 12 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) frekwencja wyborcza wyniosła 28,8 proc.

Chociaż w wyborach do kazachstańskiego Mażylisu wystartowało w sumie pięć ugrupowań, to jednak tylko Demokratyczna Partia Ludowa „Nur Otan” („Światło Ojczyzny”) ma w nich szansę na zwycięstwo – pisze AFP. Założona przez wieloletniego przywódcę Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w 1999 r. partia liczy 800 tys. członków i popiera bez zastrzeżeń program umiarkowanych reform ogłoszony przez następcę Nazarbajewa, prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa.

Wszystkie sondaże wyborcze wskazują, że „Nur Otan” najprawdopodobniej utrzyma swą dominującą pozycje na kazachstańskiej scenie politycznej. W liczącym 98 miejsc parlamencie partia ta dysponowała 84 mandatami i podobne rezultaty może dać niedzielne głosowanie – zauważa AFP.

W wybranym na pięcioletnią kadencję Mażylisie będzie zasiadać 107 deputowanych. Zgodnie z nową ordynacją wyborczą na listach wyborczych minimum 30 proc. zarezerwowano dla kobiet, a 20 proc. dla osób, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia.

Kazachstan: od rosyjskiego protektoratu do autorytarnej niepodległości

System partyjny Kazachstanu charakteryzuje się tym, że właściwie nie ma w nim miejsca na opozycję – podkreśla w niedzielnym komentarzu AFP. Cztery ugrupowania startujące w wyborach obok rządzącej partii „Nur Otan” jednoznacznie popierają politykę władz i program reform prezydenta Tokajewa. Szef państwa ze swej strony obiecał im, że jeden z spikerów parlamentu oraz dwóch sekretarzy komisji Mażylisu będzie wybranych spośród przedstawicieli opozycji parlamentarnej.

– Rzecz w tym – pisze francuska agencja AFP – że jedyne ugrupowanie, które mogłoby pretendować do miana partii opozycyjnej: Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna (NSDP), nie uczestniczy w niedzielnych wyborach z powodu bojkotu.

NSDP nie zdołała wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu ani w wyborach odbywających się w 2007 r. ani w 2012, ani też w przyspieszonych wyborach do Mażylisu w 2016 r.

Z listy partii „Nur Otan” staruje też 57-letnia córka Nazarbajewa – Dariga Nazarbajewa.

Rządy twardej ręki, jakie cechowały okres, gdy na czele państwa stał Nursułtan Nazarbajew, nie przyczyniły się do rozwoju demokracji, ale zapewniły 19-milionowemu Kazachstanowi względną stabilność ekonomiczną – podkreślają komentatorzy. Kraj ten zachowuje poprawne, nacechowane pragmatyzmem stosunki z Zachodem, ale także z Rosją i Chinami – swymi najbliższymi sąsiadami.

– Będące podstawą gospodarki surowce energetyczne uczyniły z Kazachstanu oazę względnej stabilności na tle pozostałych państw regionu – pisze AFP.

Niestety, epidemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na sytuację ekonomiczną w tym kraju. Według ocen Banku Światowego PKB Kazachstanu zmniejszył się o 2,5 proc. w minionym roku.

Program reform wdrażanych przez prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa ma pomóc w stworzeniu ram instytucjonalno-prawnych dla odrodzenia gospodarczego po zakończeniu epidemii.

Wybory w Kirgistanie: koniec, czy ciąg dalszy chaosu?

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości