Kampania Biełsatu szansą na równouprawnienie języka białoruskiego

Nasza telewizja rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Białoruskojęzyczny”. Projekt jest poświęcony spisowi powszechnemu na Białorusi.