„Kalinowski. Ostatnie dni” FILM

W przededniu pogrzebu powstańców styczniowych w Wilnie, przypominamy film o ich przywódcy. 22 listopada Wincenty Konstanty Kalinowski spocznie ze swoimi towarzyszami broni na wileńskiej Rossie.