Jedna trzecia PKB Białorusi wytwarzana jest w szarej strefie


Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotował raport nt. szarej strefy w poszczególnych krajach świata.

W okresie od 2015 r. białoruska szara strefa – czyli obszar gospodarki pozostający poza oficjalnymi statystykami – wynosił 32,4 proc. PKB. Średnio w latach 1991-2017 wskaźnik ten wyniósł na Białorusi 44,8 PKB.

Białoruś na tle sąsiedniej Rosji wypada nieco lepiej, gdzie nielegalna gospodarka stanowi 33,7 proc. PKB., a w latach 1991-2017 średnio 38,4 proc. PKB. Te dwa kraje nieznacznie wyprzedza Ukraina, gdzie szarą strefę oszacowano na poziomie 36,6 proc. PKB (48,8 proc. PKB w latach 1991-2017).

Jak pokazało badanie, w krajach postsowieckich poziom szarej strefy jest porównywalny do tego w krajach afrykańskich. W Polsce w latach 1991-2017 r. szara strefa wyniosła 25,1 proc. PKB. W ostatnim okresie wskaźnik ten spadł do poziomu 16,6 proc. PKB.

jb/belsat.eu wg imf.org/

Zobacz też
Komentarze