Jako cudzoziemcy walczyli o Ukrainę, teraz zostali jej obywatelami

Wśród 14 osób, które wymienia dekret prezydenta Zełenskiego, znalazło się dwóch Białorusinów.