Jak na wschodnim Polesiu „żenili komin”

Gdy w poleskiej chacie stawiano nowy piec z gliny zwany kominem, odprawiano specjalny obrzęd pierwszego rozpalenia ognia.