Integracyjny cios Kremla

Rosja zadała kolejny integracyjny cios Białorusi. Zbliżona do kręgów rządowych gazeta Kommiersant opublikowała pewne szczegóły „Programu działań Białorusi i Federacji Rosyjskiej w sprawie realizacji ustaleń umowy o utworzeniu Państwa Związkowego”.