Handel z Białorusią jedynie lekko osłabiony


Na polsko-białoruskiej granicy nie było w 2014. r. widać skutków wprowadzenia przez Rosję embarga na niektóre towary, ruch towarowy spadł nieznacznie. Firmom udało się znaleźć inne rynki zbytu, także wewnątrz UE – poinformowała Izba Celna w Białymstoku.

„Z tego powodu się cieszymy i nasi przedsiębiorcy też” –2014 r. dyrektor białostockiej Izby Celnej Mirosław Sienkiewicz. Zaznaczył, że ruch towarowy z Białorusią spadł w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o 3 proc., podczas, gdy na granicy Ukrainą odnotowano spadek o 20 proc., a z Obwodem Kaliningradzkim o 18 proc.

Sienkiewicz powiedział, że po wprowadzeniu rosyjskiego embarga, np. na największym podlaskim przejściu z Białorusią – w Kuźnicy – ruch ten utrzymał się na niemal niezmienionym, „porównywalnym” poziomie co w 2013 r., gdy ruch ten był w ocenie celników „duży”.

Łącznie podlascy celnicy odprawili w 2014 r. 516 tys. samochodów ciężarowych. „Nie było tutaj drastycznego spadku obrotu towarowego. Ten spadek jest obserwowany jeśli chodzi o granicę z Ukrainą (spadek w wywozie towarów z Polski o 20 proc.) i granicę z Rosją w Obwodzie Kaliningradzkim (spadek w wywozie towarów z Polski o 18 proc.)” – mówił Sienkiewicz. Dodał, że obrót towarowy ma miejsce, zwłaszcza w kierunku Białorusi, „a Białoruś jest krajem tranzytowym”, funkcjonującym w unii celnej z Rosją i Kazachstanem.

Jest zapotrzebowanie na produkty z Polski

W ocenie celników dane o ruchu towarowym na granicy z Białorusią świadczą o tym, że na tamtym obszarze jest zapotrzebowanie na produkty z Polski, także inne niż te objęte embargiem. „Obserwujemy, że ten poziom ruchu towarowego na granicy (z Białorusią) nie uległ jakiemuś drastycznemu obniżeniu” – dodał Sienkiewicz.

Ważnym elementem gospodarki regionu są też mieszkańcy Białorusi, którzy przyjeżdżają na zakupy do województwa podlaskiego. Od tych towarów mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT w ramach tzw. systemu TAX FREE. Z danych z tego systemu wynika, że obcokrajowcy, w zdecydowanej większości Białorusini, kupili w Podlaskiem towary na sumę ponad jednego miliarda złotych (ponad 1,2 mln rachunków). Towary o takiej wartości wywieziono na Białoruś przez podlaskie przejścia graniczne.

>>>>>>Czytać także: Wśród Białorusinów rośnie popularność internetowego zgłaszania Tax Free

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku poinformował, że w 2014 r. do budżetu państwa trafiło za pośrednictwem tej izby ponad 3,5 mld zł (głównie wpływy z akcyzy – 3 mld zł), podatku VAT( 260 mln zł) i cła (50 mln zł). Było to o ponad 1 mld zł więcej niż w 2013 r.

>>>>>>>Czytać także: Białorusini kupili na Tax Free towary za blisko 1 mld zł

KR/Biełsat za PAP  
www.belsat.eu/pl
 

Zobacz też
Komentarze