Grodno chce tanich linii z Holandii. I połączenia swojej strefy bezwizowej z brzeską

Władze regionu zapowiadają poszerzenie strefy bezwizowej na całą Grodzieńszczyźnie i połączenie jej z drugą, utworzoną w obwodzie brzeskim. Mówiono o tym podczas wizyty w Grodnie charge d’affairs Królestwa Niderlandów na Białorusi.