Europejska Federacja Dziennikarzy domaga się od Białorusi uwolnienia Julii Słuckiej i zatrzymanych dziennikarzy

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) zażądała od władz Białorusi natychmiastowego zaprzestania represji wobec dziennikarzy i uwolnienia zatrzymanych przedstawicieli białoruskiej organizacji Press Club.

Press Club jest miejscem spotkań dziennikarzy w Mińsku, gdzie odbywają się także wykłady i rozmowy poświęcone bieżącej sytuacji społecznej i politycznej na Białorusi. Instytucja jest finansowana, między innymi, przez państwa unijne.

W sprawie mińskiego Press Clubu zatrzymano 5 osób

Europejska Federacja Dziennikarzy przypomina, że po wprowadzeniu nowych sankcji przez UE, minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej zapowiedział działania odwetowe wobec białoruskich organizacji, działających przy wsparciu zagranicznych ambasad.

– Jedną z pierwszych ofiar tej nowej fali represji jest Julia Słuckaja, założycielka Belarus Press Club, członek zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Przeszukano również kilku pracowników Klubu Prasowego, w tym Ałę Szarko, Siarhieja Alszeuskiego, Siarhieja Jakupawa.

– Te represje muszą się natychmiast skończyć. Żądamy uwolnienia Julii i wszystkich jej kolegów. Wzywamy Unię Europejską, Radę Europy i OBWE do energicznej reakcji na tę nową falę represji – powiedział prezes EFJ Mogens Blicher Bjerregard.

Przedstawiciele klubu prasowego zostali zatrzymani rano 22 grudnia. Dopiero wieczorem Komitet Kontroli Państwowej poinformował, że w stosunku do Press Clubu oraz innych podmiotów gospodarczych rozpoczęto kontrolę związaną z przyjmowaniem dużych sum pieniędzy z zagranicy w celu ustalenia, czy nie doszło do naruszenia białoruskiego ustawodawstwa podatkowego.

Pięciu z sześciu dziennikarzy oskarżonych o wszczynanie zamieszek, to współpracownicy Biełsatu

Dopiero dziś białoruskim mediom udało się ustalić, że zatrzymani przebywają w areszcie tymczasowym w Mińsku przy ul. Akreścina. Jednak ich krewni jednak nie otrzymują więcej szczegółów dotyczących sprawy.

jb/ belsat.eu wg europeanjournalists.org

Wiadomości