Dziś urodziny pierwszej dramatopisarki Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Franciszki Urszuli Radziwiłłowej.

Wideo

Białsat przedstawia wybitną kobietę XVIII wieku.

Kilka faktów z infografiki po białorusku.

  • Franciszka Urszula Radziwiłłowa (1705-1753) była poetką, pierwszą dramatopisarką Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • Posiadła dobre wykształcenie, władała językami europejskimi, dobrze znała światowa literaturę i historię.
  • Kierowała odbudową zamku w Nieświeżu – wznowiła pracę drukarni i powiększyła bibliotekę zamkową do 9 tysięcy woluminów.
  • Arystokratka była zakochana w teatrze, ale gdy do Nieświeża przyjechała zagraniczna trupa teatralna, księżnej tak się nie spodobało przedstawienie, że postanowiła założyć własny teatr.
  • Franciszka Urszula Radziwiłłowa napisała 16 sztuk, w tym libretta operowe, komedie i tragedie.
  • Jej teatr nie miał odpowiedników – powstał z mariażu sarmatyzmu z kulturą Europy Zachodniej.

Zobacz także:

NM, PJ, belsat.eu

Zobacz też
Komentarze