Dziennikarz i prezenter Biełsatu został laureatem nagrody „Za wolność myśli”


Hleb Łabadzienka otrzymał ją we wsi Byczki na Witebszczyźnie – „małej ojczyźnie” pisarza Wasila Bykawa, którego pamięci poświęcona jest nagroda.

Dziennikarz, poeta i działacz społeczny Hleb Łabadzienka urodził się w 1986 roku w Mińsku. Ukończył wydział dziennikarstwa na stołecznym uniwersytecie, potem pracował w gazetach i w radiu, a od 2014 roku – w Biełsacie. Twórca popularnego projektu edukacyjnego „Mowa nanowa” prowadzi na naszej antenie jego telewizyjną wersję oraz talk-show „Kożny z nas”.

Hleb Łabadzienka odbiera nagrodę. Zdj. Facebook, Juryj Hubarewicz

Jedną z jego najbardziej znanych inicjatyw społecznych był pomysł na odsłonięcie na Białorusi pierwszego pomnika Tadeusza Kościuszki. Dzięki crowfoundingowej zbiórce pieniędzy pomnik stanął w tym roku w Mereczowszczyźnie, gdzie od lat działa już muzeum Kościuszki.

Czytajcie więcej:

Laureatami nagrody „Za wolność myśli” w różnych latach byli poeci Nil Hilewicz, Ryhor Baradulin i Uładzimir Niaklajeu, muzyk Lawon Wolski oraz opozycyjny polityk Zmicier Daszkiewicz. Pomysłodawcą nagrody przyznawanej osobom, które wykazały się działalnością twórczą lub społeczną na rzecz Białorusi i wolności – jest były kandydat na prezydenta Alaksandr Milinkiewicz. W tym roku środki na nią zbierano przez internet.

ІІ, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze