Dyrektor Biełsatu odznaczona medalem białoruskiego rządu na uchodźstwie

Foto

Dyrektorka Biełsatu otrzymała medal z okazji stulecia Białoruskiej Republiki Ludowej. Odznaczenie wręczył w warszawskim biurze stacji Alaksiej Dzikawicki, członek Rady BRL.

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Dyrektor Telewizji Biełsat została odznaczona podczas posiedzenia kierownictwa stacji w jej warszawskim biurze.

W tym roku medalem z okazji stulecia ogłoszenia niepodległości przez Białoruś odznaczonych zostało 130 osób w kraju i poza jego granicami.

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Białoruskie władze na uchodźstwie honorują medalem osoby, które -“poświęciły życie pracy nad zrealizowaniem ideałów Aktu 25 marca 1918 roku”, proklamującego powstanie pierwszego w historii, niepodległego państwa białoruskiego. Chodzi między innymi o badanie i popularyzację kultury białoruskiej, umacnianie białoruskiej niepodległości państwowej, walkę o wolność i demokrację na Białorusi.

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Jako pierwszy, pośmiertnie medalem stulecia BRL został odznaczony polsko-białoruski historyk Jerzy Turonek. Wśród nagrodzonych znajdują się m.in. pisarz Uładzimir Arłou, były ambasador Szwecji na Białorusi Stefan Ericsson, pierwszy ambasador USA w Mińsku David Swartz, członek Narodowej Akademii Nauk Białorusi Radzim Harecki oraz twórcy współczesnej wersji białoruskiego herbu Pogoń Alaksiej Maraczkin i Leu Tałbuzin.

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu
Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Agnieszka Romaszewska-Guzy jest pomysłodawczynią i dyrektorem pierwszej i wciąż jedynej niezależnej telewizji dla Białorusinów. To także znana polska dziennikarka przez lata współpracująca z prasą i telewizją. Jest też członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i wchodziła w skład kierownictwa Europejskiej Federacji Dziennikarzy (Steering Committee European Federation of Journalists)

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Białoruska Republika Ludowa została założona 25 marca 1918 roku, gdy ziemie białoruskie znajdowały się pod okupacją niemiecką. Rada BRL była najwyższym organem władzy państwowej Białoruskiej Republiki Ludowej w latach 1918–1919. Jej prezydent był głową państwa białoruskiego.

Zdjęcie: Julija Szabłouskaja, belsat.eu

Państwo nie przetrwało walk z Rosją Radziecką. Od 1919 roku Rada BRL działa na emigracji, najpierw w Kownie i Pradze, następnie w Kanadzie. Środowiska narodowe uważają BRL za początek współczesnej państwowości białoruskiej. Pod rządami Alaksandra Łukaszenki kultywowana jest wersja historii, według której przodkiem współczesnej Białorusi jest przede wszystkim powstała w 1919 roku Białoruś sowiecka.

Tekst i zdjęcia: Julija Szabłouskaja, pj/belsat.eu

Droga – dokument o powstaniu Biełsatu

Zobacz też
Komentarze