Dyplomy programu „Gaude Polonia” dla stypendystów z Ukrainy i Białorusi

Zdj. nck.pl

48 stypendystów z Ukrainy i Białorusi odebrało dziś dyplomy XIX edycji programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. – Wierzymy, że każde stypendium było istotnym wzmocnieniem więzi kulturowych między Polską a jej sąsiadami – powiedział dyrektor generalny MKiDN Jarosław Czuba.

Wręczenie dyplomów odbyło się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wręczali je dyrektor generalny MKiDN Jarosław Czuba oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski.

Spośród 48 uczestników tegorocznej edycji „Gaude Polonia” 38 pochodzi z Ukrainy, a 10 przyjechało z Białorusi. Stypendyści reprezentują sztuki wizualne, muzykę, konserwację dzieł sztuki, fotografię, historię sztuki, teatru, filmu i muzyki, teatr, muzealnictwo oraz literaturę, film i kuratorstwo.

Palina Cimochina z Białorusi podczas stypendium zajmująca się muzyką Czesława Niemena powiedziała dziennikarzom, że pracowała razem z Michałem Jacaszkiem.

– Wynikiem tego stypendium stał się mini album, który planuję prezentować w sierpniu. Na tym albumie będą cztery utwory Niemena, które przetłumaczyłam i zaśpiewałam we własnej aranżacji – mówiła Cimochina.

https://belsat.eu/pl/news/czeslaw-niemen-wrocil-nad-niemen-w-brazie/?btid=d5b539c6770e46a30bce2cff66194ba8

Ukrainiec Stanisław Wołoszczenko, który przebywał na stypendium w Muzeum Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowym w Krakowie, powiedział, że podczas stypendium opisał wszystkie druki pisane cyrylicą znajdujące się w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

– Podczas stypendium dokonałem naukowego odkrycia, o którym nikt nie wiedział, że w Bibliotece są fragmenty rękopisu, napisanego na Południowym Wołyniu w XII wieku. Reszta tego manuskryptu znajduje się we Lwowie i Kijowie – zdradził.

Stypendyści realizowali projekty w 17 polskich uczelniach artystycznych i instytucjach kultury, zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku, Toruniu i Opolu. Wartość tegorocznego budżetu stypendialnego „Gaude Polonia” wyniosła ponad 2,2 mln zł.

Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Jest adresowany do młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy, a jego celem jest: budowanie dobrych relacji Polski z jej sąsiadami na gruncie kultury, promocja kultury polskiej oraz współpraca między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu Europy.

Z programu korzystają twórcy, którzy wykażą się znaczącym, udokumentowanym dorobkiem w swojej dziedzinie twórczości. Warunkami otrzymania stypendiów są ponadto interesująca koncepcja projektu stypendialnego, pozytywnie oceniona przez komisję, oraz przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego. Półroczny pobyt w Polsce (od 1 lutego do 31 lipca) umożliwia zagranicznym twórcom poznanie współczesnej kultury naszego kraju oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych artystów, pedagogów i tłumaczy oraz instytucji kultury w najważniejszych i największych ośrodkach kulturalnych.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości