Członek sztabu Cichanouskiej zatrzymany

Walancin Trocki został zatrzymany w Mińsku późnym wieczorem 2 sierpnia. Poinformował o tym kanał komunikatora Telegram „Strana dla żyzni”.

Aktywista opozycyjnej kandydatki został zatrzymany przy wyjściu z parku Grekowa w stołecznej dzielnicy Sierarbanka. Trocki został odwieziony nieoznakowanym mikrobusem. Nadal nie wiadomo, do jakiego trafił komisariatu i o co jest oskarżony. Wcześniej za swoją działalność odbył karę aresztu administracyjnego.

Trocki, działacz opozycyjnej partii Narodnaja Hramada, został podczas bieżącej kampanii wyborczej mężem zaufania (członkiem sztabu) kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanowskiej.

Rankiem 2 sierpnia do aresztu trafił autor bloga „Białoruś dla zmian” Mikałaj Masłowski. Tajniacy zatrzymali go podczas prowadzenia relacji na żywo, którą umieścił na swoim wideoblogu.

Gdy tylko mężczyzna zaczął swoją relację na jednym z mińskich podwórek, z tyłu podeszło do niego dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu w maskach i zarządzało, by udał się z nimi.

Ostatecznie bloger trafił do aresztu tymczasowego przy ul. Akreścicna w Mińsku, jak się okazało w celu odbycia karym aresztu, na którą wcześniej został skazany.

Kampania wyborcza na Białorusi, oprócz nasilających się represji wobec aktywistów i dziennikarzy, charakteryzuje się bezprecedensowymi prześladowaniami niezależnych blogerów. Obecnie w aresztach przebywa około 10 z nich, Wobec niektórych toczą postępowania karne z art. 342 (organizacja działań rażąco naruszających porządek publiczny), zostali oni uznani za więźniów politycznych. Niezależnych blogerem prowadzącym stronę „Strana dla żyzni” jest Siarhiej Cichanouski, który nie został dopuszczony do wyborów. Wyzwanie podjęła jego żona Swiatłana, która stała się główną kandydatką opozycji. Jej mąż, który w areszcie przebywa od 29 maja. Jest oskarżony o wzniecanie zamieszek i przeszkadzanie Centralnej Komisji Wyborczej.

Areszt Siarhieja Cichanouskiego przedłużono o kolejne dwa miesiące

O prześladowaniach niezależnych dziennikarzy i blogerów mówiła podczas swojego wiecu w Grodnie Swiatłana Cichanouskaja.

Swiatłana Cichanouskaja upomina się o zatrzymywanych dziennikarzy Biełsatu WIDEO

jb/belsat.eu

Wiadomości