Cichanouskaja wzywa ONZ do potępienia przemocy na Białorusi

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouskaja wezwała ONZ do potępienia brutalnej przemocy, stosowanej przez służby bezpieczeństwa wobec demonstrantów na Białorusi. Uczestniczyła ona online w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconemu sytuacji w jej kraju.

Jak podkreśliła, Białorusini potrzebują pomocy ONZ, aby powstrzymać naruszenia praw człowieka. Wezwała do bezzwłocznego wysłania na Białoruś międzynarodowej misji obserwacyjnej, która dokumentowałaby sytuację na miejscu. Podkreśliła, że Komisja Praw Człowieka ONZ powinna zorganizować specjalną sesję na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi.

Skargi 47 ofiar tortur trafiły do Komitetu Praw Człowieka ONZ

Swiatłana Cichanouskaja wystąpiła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ poprzez łącze wideo z Wilna. Przekonywała, że codzienne demonstracje na Białorusi i strajki w zakładach pracy świadczą o tym, że „Białorusini się obudzili”. Naród nie może być zakładnikiem jednego człowieka – mówiła, odnosząc się do prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Oceniła, że jego władza jest wątpliwa z prawnego punktu widzenia i że naród jej nie akceptuje.

– Współpraca z reżimem Łukaszenki oznacza popieranie przemocy. Wzywam społeczność międzynarodową do wykorzystania wszystkich mechanizmów, by zatrzymać przemoc, w tym sankcji wobec poszczególnych osób odpowiedzialnych za naruszenia na wyborach i tych, którzy popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości.

Swiatłana Cichanouskaja zapewniła, że opozycja jest gotowa do dialogu ze wszystkimi stronami i z krajami, które respektują suwerenność i integralność terytorialną Białorusi.

Komitet Śledczy nie chce wszcząć sprawy karnej dotyczącej tortur

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości