Cichanouskaja na Grodzieńszczyźnie FOTOREPORTAŻ

1 sierpnia Swiatłana Cichanouskaja, Maryia Kolesnikova i Wieranika Capkała w ramach swojej kampanii wyborczej odwiedziły Grodno, Wołkowysk i Słonim. Towarzyszył im z aparatem fotokorespondent Biełsatu Wasil Małczanau.

Grodno

Na wiec w Parku na Kołoży przybyło około 10 tysięcy osób. Po wiecu Cichanouskaja wraz ze swoimi towarzyszkami odwiedziła najstarszą prawosławną świątynię na Białorusi XII-wieczną cerkiew św.św Borysa i Gleba.

Kontrola osobista przed rozpoczęciem wiecu. Zdj.: Wasil Małczanau / Belsat.eu
Wiec Cichanouskiej w Grodnie. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Wiec Cichanouskiej w Grodnie. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Wiec Cichanouskiej w Grodnie. Napis na plakacie „Wierzymy”. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Wiec Cichanouskiej w Grodnie. Napis na transparencie „Ja/My 97 % chcemy ZMIAN” . Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Wiec Cichanouskiej w Grodnie. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Od lewej: Maryja Kalesnikawa, Swiatłana Cichanouskaja, Wieranika Capkała w grodzieńskiej cerkwi pw. św. św. Borysa i Gleba. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu

Wołkowysk

Na miting w niewielkim Wołkowysku przybyło do 3 tysięcy mieszkańców.

Napis na transparencie „Wolność dla więźniów politycznych”. Zdj. Wasil Małczanau / Belsat.eu
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Podczas wiec Swiatłany Cichanouskiej swój wiersz przeczytała miejscowa poetka w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau
Przedwyborczy wiec Swiatłany Cichanouskiej w Wołkowysku. Zdj. Wasil Małczanau

Słonim

Na spotkanie z kandydatką na prezydenta w Słonimiu przybyło od 2 do 3 tysięcy osób.

Kolejka chętnych do wzięcia udziału w wiecu opozycyjnej kandydatki w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu
Wiec Swiatłany Cichanouskiej w Słonimie. Zdj. Belsat.eu

Dziś kandydatka odwiedza Baranowicze i Brześć.

Swiatłana Cichanouskaja w Brześciu NA ŻYWO

jb/belsat.eu

Wiadomości