„Było wasze, będzie nasze”. Łukaszenka znacjonalizował zakłady lotnicze, których udziałowcem była ukraińska spółka

Czy na decyzję tę mogła wpłynąć Rosja? Pośrednio – na pewno tak. Pytanie, czy mowa o presji politycznej, czy gospodarczej.