Biełsat zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu „Kalinowski-ostatnie dni” w Warszawie


https://www.youtube.com/watch?v=ghLLS4T5GrY

14 marca w warszawskim Kinie Kultura odbędzie się pokaz inscenizowanego dokumentu poświęconego Konstantemu Kalinowskiemu – przywódcy powstania styczniowego na Litwie, uznawanego za bohatera narodowego Białorusi i Polski. Po pokazie zapraszamy na spotkanie z twórcą filmu – białoruskim reżyserem Walerym Mazynskim. 

Film poświęcony jest ostatnim tygodniom życia Wincentego Konstantego Kalinowskiego, bohatera narodowego Białorusi, przywódcy powstania styczniowego na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego losy śledzimy od momentu aresztowania go i umieszczenia przez władze carskie w murach dawnego klasztoru dominikańskiego aż do publicznej egzekucji, która miała miejsce w marcu 1864 roku na Placu Łukiskim w Wilnie.

Kalinowski zajął miejsce w Panteonie wielkich obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zamknięto go w książkach i odlano w brązie, jednak mało kto zastanawia się nad tym, że był też zwykłym człowiekiem, który właściwie dopiero zaczynał dorosłe życie. Jak każdy dwudziestosześciolatek miał swoje marzenia i plany, nie był też pozbawiony wad i słabości. Ten ludzki obraz powstańczego przywódcy to nowe ujęcie we współczesnej kulturze.

Inscenizowany dokument Walerego Mazyńskiego zrealizowany został w oryginalnej koncepcji, w której widz staje się świadkiem prób do spektaklu teatralnego poświęconego ostatnim dniom życia Kalinowskiego. Aktorzy wczytując się w scenariusz, próbują odnieść go do współczesnych realiów, starając się przybliżyć sobie postać głównego bohatera. Ujęcia dnia dzisiejszego przeplatane są narracją historyczną oraz rekonstrukcjami.

Pokaz: poniedziałek 14 marca godz. 18: 00 – Kino Kultura WSTĘP WOLNY

O Kalinowskim nagrał piosenkę grodzieński zespół punkowy „Dzieciuki”

https://www.youtube.com/watch?v=B_M4g5zqQrc

Zobacz też
Komentarze