Biełsat TV zaprezentował się na International Festival of Warsaw


Swój udział w imprezie Biełsat TV zawdzięcza współpracy z Białoruskim Domem w Warszawie – pozarządowej organizacji działającej na rzecz promocji białoruskiej kultury, która zaprosiła stację do udziału w festiwalu i podzieliła się miejscem w swoim miejscu wystawowym.

Międzynarodowa impreza z udziałem przedstawicieli ponad 20 krajów odbyła się w ubiegłą sobotę w warszawskim parku Rydza-Śmigłego.

Podczas imprezy na mieszkańców stolicy czekały rozmaite atrakcje, jak pokazy artystyczne i taneczne wirtuozów z odległych krajów, turnieje sportowe oraz oczywiście kuchnie świata.

Odwiedzający imprezę mogli zapoznać się także z działalnością Biełsat TV, porozmawiać z jego przedstawicielami, a także obejrzeć mobilną wystawę z okazji 10-lecia kanału.

Festiwal miał na celu integrację międzynarodową oraz zaprezentowanie różnych krajów i ich kultur, których przedstawiciele mieszkają w Polsce.

KR/Biełsat TV

Zobacz też
Komentarze