Białostockie środowisko naukowe wspiera istnienie Biełsatu


Grupa naukowców z Białegostoku zajmujących się tematyką białoruską napisała list otwarty do premier Beaty Szydło, w którym wyraziła zaniepokojenie zapowiedziami zmniejszenia finansowania stacji.

„Dobrze znając realia polityczne funkcjonowania państwa białoruskiego, pragniemy podkreślić znaczenie, jakie odgrywa telewizja Biełsat w przekazywaniu niezależnej informacji w języku białoruskim. Telewizja Biełsat stanowi alternatywę wobec rosyjskojęzycznych mediów. Jest w białoruskiej przestrzeni medialnej istotnym miejscem prowadzenia nieskrępowanego dialogu politycznego, przyczynia się do budowania proeuropejskich postaw wśród białoruskiego społeczeństwa” – napisali.

Sygnatariusze listu podkreślają, że działalność Biełsatu służy popularyzacji historii ziem białoruskich, „propagując alternatywną w stosunku do rosyjsko-sowieckiej wizji historii, wskazując na znaczenie wspólnego polsko-białoruskiego dziedzictwa”. Ich zdaniem, to właśnie ta pamięć historyczna może stanowić „realną i skuteczną płaszczyznę zbliżenia polskiego i białoruskiego społeczeństwa”.

List podpisali:

Dr hab. Piotr Chomik prof. UwB

Dr hab. Wojciech Śleszyński prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko  prof. UwB

Prof. Eugeniusz Mironowicz

Dr hab.  Marzena Liedke

Dr Małgorzata Ocytko

Dr hab. Krysztof Budowski prof. UwB

Dr hab.  Grzegorz Zackiewicz

Dr hab.  Artur Pasko

Dr hab.  Małgorzata Dajnowicz, prof.

mgr Grzegorz Przeździecki

Dr Artur Konopacki

Dr hab.  Karol Łopatecki

Dr Piotr Guzowski

Dr Marek Kietliński

Jan Jerzy Milewski

Dr Aleksander Miśkiewicz

 

jb/Biełsat

 

 

Zobacz też
Komentarze