Białoruskość gwarancją bezpieczeństwa Białorusi. Nowa koncepcja Łukaszenki

Język białoruski, równolegle z konstytucyjną dwujęzycznością, pomaga w rozwoju tożsamości społeczeństwa białoruskiego i kształtowaniu jego duchowości. Taki zapis miał się znaleźć w przyjętej 12 marca przez prezydenta Białorusi koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego kraju.