Białoruskie archiwum opublikowało dzienniczek z ocenami Marca Chagalla FOTO


Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi opublikowało kopie arkuszy ocen światowej sławy malarza, które otrzymał podczas nauki w witebskiej szkole w latach 1900-1904.

I tak przyszły artysta, a wtedy 17-letni uczeń Witebskiej Szkole Miejskiej otrzymał w roku szkolnym 1903/04 łączną ocenę roczną 4- (w pięciostopniowej skali). Według dokumentów,  Chagall, który jeszcze wtedy używał imienia Mowsze,  nie był „orłem” właściwe w żadnym z przedmiotów. Nawet z rysunku i pisma technicznego otrzymywał w najlepszym wypadku czwórki. Przedmioty ścisłe, język rosyjski i historię zaliczał jedynie na trójkę. Najlepsze oceny – piątki – przyszły malarz otrzymał z zachowania.

Dokumenty został po raz pierwszy pokazany na wystawie w 2012 r., jednak dopiero teraz  opublikowano je na profilu Facebooka archiwum.

Jb/ www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze