Białoruski Tydzień Transportu – z udziałem polskich ministrów


Zdj. wikimedia

Szefowie resortów infrastruktury i budownictwa oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podpisali w Mińsku memoranda w sprawie zacieśnienia współpracy z białoruskim ministerstwem transportu i komunikacji.

„Tranzytowe położenie Polski i Białorusi niejako wymusza na naszych państwach współpracę w sferze transportowej. Ale nas nie trzeba do niczego przymuszać. Możemy i chcemy współpracować, by nasze państwa były konkurencyjne” – mówił w Mińsku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

„Zaczynamy nowy etap we współpracy transportowej z Białorusią” – podkreślił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, podkreślając że przez 15 lat „nie było na Białorusi wizyty polskiego ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za transport”.

Ministrowie Adamczyk i Gróbarczyk, a także szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson przeprowadzili w Mińsku rozmowy z ministrem transportu i komunikacji Białorusi Anatolem Siwakiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Białoruskich Kolei Państwowych. Zakończyło się podpisaniem memorandów w sprawie zacieśnienia współpracy transportowej.

„Polska to nasz najważniejszy partner w zakresie rozwoju infrastruktury tranzytowej, a tranzyt – zarówno dla Polski, jak i dla Białorusi – jest motorem rozwoju transportu” – powiedział białoruski minister.

Znaczenie współpracy z Białorusią w zakresie tworzenia infrastruktury tranzytowej między Europą Zachodnią a Chinami podkreślali polscy goście.

„Ciąg połączeń przez Polskę i Białoruś jest koncepcją, jak sądzę, w stu procentach wspieraną przez UE, zgodną z TEN-T. Będziemy na pewno aplikować o duże środki” – mówił Gróbarczyk.

TEN-T to unijny program budowy połączeń drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych.

Tematem rozmów był rozwój wszystkich rodzajów infrastruktury transportowej, kwestie utrzymania mostów drogowych i nowych inwestycji. Minister Siwak mówił o zainteresowaniu białoruskich przedsiębiorców polskimi portami, a strona polska poinformowała o gotowości rozbudowania infrastruktury dojazdowej do portów w Trójmieście, ale także, z czasem – do Szczecina i Świnoujścia.

„Jeśli chodzi o żeglugę śródlądową, najważniejszy jest projekt (połączenia) Warszawy z Brześciem i szerokiej oferty wykorzystania polskich portów morskich. Powstała grupa robocza, która zajmie się przede wszystkim żeglugą śródlądową i kwestią udrożnienia drogi E-40 łączącej Wisłę z Dnieprem” – mówił minister Gróbarczyk. –To również jest zgodne z unijnym projektem TEN-T i dysponujemy środkami, by rozwijać te kierunki transportowe – oświadczył.

„Z wielką satysfakcją odebraliśmy deklaracje wspierające budowę Via Carpatia, drogi łączącej Bałtyk z Morzem Egejskim i, w jednej z odnóg – Adriatykiem. To przedsięwzięcie, które będzie motorem rozwoju gospodarczego ściany wschodniej UE, a także państw sąsiadujących ze wschodnią granicą” – dodał minister Adamczyk.

W Mińsku minister Gróbarczyk i szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Samson wzięli udział w otwarciu Białoruskiego Tygodnia Transportu. Min. Gróbarczyk oraz wiceminister resortu infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło spotkali się też z wicepremierem białoruskiego rządu Anatolem Kalininem.

„Łączy nas duża liczba arterii komunikacyjnych – mostów, dróg. W rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jesteśmy kolegami, a nie konkurentami. Mamy wspólne interesy w szeregu kierunków – zapewniał ich wiceszef rządu w Mińsku. – Musimy aktywniej opracowywać nasze projekty, wypracowywać decyzje, abyśmy mogli połączyć nasze strategie i zasoby i realizować te projekty w najbliższym czasie. Choćby w najbliżej pięciolatce”.

Zdaniem Kalinina, obie strony muszą rozwiązać pewne skomplikowane kwestie – np. dotyczące modernizacji dróg i mostów, które wybudowano dawno i przewidziano obecnego natężenia ruchu. To np. odcinki na przejściach granicznych Domaczewo i Warszawski Most.

„Na Białorusi znaczną uwagę nadaje się rozwojowi infrastruktury: i połączeniom lotniczym, i samochodowym i kolejowym”. To konsekwentne dążenie do posiadania własnych, nowoczesnych dróg. Chcemy stworzyć na potrzeby biznesu niezbędną prędkość przemieszczania i przeładunku towarów” – zapewnił gospodarz.

Kalinin podkreślił też szczególną wagę konieczności rozwoju wewnętrznego połączenia wodnego o znaczeniu międzynarodowym E-40, które przebiega po terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy, łącząc baseny Bałtyku i Morza Czarnego.

cez, belsat.eu/pl wg PAP, interfax.by

Zobacz też
Komentarze